Płatności

Abonament należy wpłacać do 15 dnia miesiąca na konto bankowe:

NET-LAND Aneta Tumidajewicz

Indywidualny numer konta bankowego znajduje się na każdej fakturze.

Okresami płatności jest miesiąc w którym będziemy korzystać z Internetu, np. do 15 maja wpłacamy za korzystanie w miesiącu maju.

Wykonując wpłatę należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz okres rozliczeniowy.

Co może stać się gdy nie wpłacę abonamentu w terminie?

Wpłaty są weryfikowane każdego dwudziestego dnia miesiąca, za miesiąc aktualny, a osoby, które nie zapłaciły są informowane o tym fakcie poprzez blokadę dostępu do stron WWW, a po dwóch nie zapłaconych abonamentach do całej sieci.