O firmie

Dostęp do Internetu świadczymy drogą przewodową jak i radiową.

Na koniec roku 2010 światłowodowy szkielet sieci NET-LAND przekroczył długość 10 km!
Na koniec Marca 2011 przekroczył długość aż 20km.

Natomiast na dzień 31.12.2012r. długość naszych światłowodów przekroczyła 32km !

Pod koniec września 2013r. łączna długość struktury światłowodowej naszej sieci sięgnęła aż 43km !